Slowaken
Slowake
Slowake
Slovaque
Slovak
eslovaco
mäi beschte Frënd ass Slowak