Softwareentwéckler
Softwareentwickler
développeur de logiciels
desenvolvedor de software
bei eis an der Firma schaffen dräi Programméierer an ee Softwareentwéckler