Solisten
Soliste
Solist
soliste
soloist
solista
de Concert fält aus, well de Solist sech erkaalt huet