Sommeten
Sommete
Gipfel Gipfeltreffen
sommet conférence
summit meeting
cimeira conferência
um Ordre du jour vum Sommet stoung d' Bekämpfung 1 vun der Aarmut