Souscriptiounen
Souscriptioune
Subskription Vorbestellung
souscription précommande
subscription pre-order
subscrição assinatura
dat Buch kascht spéider an der normaler Vente e bësse méi deier ewéi an der Souscriptioun