Sozialisten
Sozialiste
Sozialist
socialiste
socialist
socialista
als iwwerzeegte Sozialist setzt hie sech besonnesch fir d' Aarbechter 1 an