Sozialpläng
Sozialplan
plan de sauvegarde de l'emploi
redundancy plan social plan
plano social
d' Gewerkschaft 1 huet der Direktioun hire Sozialplang verworf