Sozialpoliticken
Sozialpoliticke
1
Sozialpolitik
politique sociale
social policy
política social
déi nei Aarbechtsministesch wëllt d' Sozialpolitik 1 méi an de Mëttelpunkt stellen