Sozialwalen
Sozialwale
meeschtens Pluriel
Sozialwahl
élections professionnelles
social election(s)
eleições sociais eleições profissionais
eis Gewerkschaft stellt de Mëtteg hir Kandidate fir déi nächst Sozialwale vir