Spagater
Spagat
grand écart
the splits
espargata
d' Turnerin 1 mécht de Spagat
EGS fir an där Saach ze vermëttelen, muss een de Spagat maachen fir an där Saach ze vermëttelen, muss een zwee Extreemer zesummebréngen