Spalhimmer
Spalhummeren
Spalhummere
Spalthammer
merlin à fendre
merlim machado
huel de Spalhummer , 1 fir d' Kouertestécker 1 ze räissen!