Spatzen
Spatze
Sperling Spatz
moineau
sparrow
pardal
d' Spatze 1 picken un den Hénger hirem Fudder
EGS dat päifen d' Spatze 1 vun den Diech dat ass allgemeng bekannt