kee Pluriel
Mörtel
mortier de maçonnerie
mortar for building
argamassa
et ass net genuch Zement an der Speis