kee Pluriel
Speiseröhrenkrebs
cancer de l'œsophage
oesophageal cancer
cancro do esófago
ouni d' Ursaach 1 ze kennen, ass bewisen, datt däitlech méi Männer ewéi Frae Speiserörenkriibs kréien