kee Pluriel
Sperrmüll
(déchets) encombrants
bulky waste large items of household refuse
monos monstros resíduos volumosos
stell déi al Kusch eraus op den Trottoir, well muer kommen d' Gemengenaarbechter 1 de Sperrmüll sichen!