Spëtzelen
Spëtzele
Spitzel
mouchard personne
informer spy
informador bufo
e Spëtzel vun der Police gouf an den Drogemilieu ageschleist