hunn
spezifizéiert
transitiv
spezifizieren einzeln anführen
spécifier préciser
to specify
especificar indicar, precisar
am Rapport gëtt net spezifizéiert , 1 wéi vill d' Reform 1 kascht huet