Spiechten
Spiechte
Specht Vogel
pic oiseau
woodpeckers
pica-pau ave
am Fréijoer héiert een d' Spiechten 1 am Bësch, wann se Lächer an d' Beem 1 haen