hunn
gespiert
gespuert
transitiv
1
spüren körperlich
sentir physiquement
to feel physically
sentir fisicamente
d' Fra 1 spiert , 1 wann d' Kand 1 sech am Bauch beweegt
esoubal d' Sprëtz 1 wierkt, spiert de Patient näischt méi
wann s de muer nach eppes spiers , 1 da muss de bei den Dokter goen
2
spüren intuitiv
sentir savoir par intuition
to sense
sentir saber intuitivamente
ech hunn direkt gespuert , 1 datt eppes dech bedréckt
verschidden Déiere spieren , 1 wann en Äerdbiewe kënnt
3
ze spiere kréien
zu spüren bekommen
subir (les conséquences de) faire l'expérience douloureuse de
to suffer to experience to feel the effect of
sofrer as consequências de ressentir-se de
d' Kanner 1 kruten dem Schoulmeeschter seng Roserei ze spieren
reflexiv
4
sich fühlen ein Gefühl haben von
se sentir avoir l'impression d'être
to feel to be aware of a sensation
sentir-se ter a sensação de estar
ech spiere mech haut net grad an der Rei
EGS hie spiert sech haut erëm (besonnesch dichteg) hie kënnt sech haut erëm besonnesch dichteg vir
sech fillen
4
sech spieren
sech fillen