1
Spigelbiller
Spiegelbild Bild im Spiegel
reflet image réfléchie
mirror image image as in a mirror
reflexo imagem refletida
all Spigelbild ass säiteverkéiert
2
kee Pluriel
Spiegelbild Abbild
reflet image représentative
mirror image resemblance, reflection
reflexo imagem representativa
deem Schrëftsteller seng Romaner sinn e Spigelbild vun eiser Gesellschaft
et heescht, d' Schrëft 1 wier e Spigelbild vun der Perséinlechkeet