Spigeleeër
Spiegelei
œuf sur le plat œuf au plat
fried egg
ovo estrelado
mueres beim Kaffi krute mer Spigeleeër mat Speck zerwéiert