Spigelungen
Spigelunge
Spiegelung Widerspiegelung
réflexion de la lumière
reflection of light
reflexo da luz
dat, wat do esou blénkt, ass d' Spigelung 1 vun der Sonn am Waasser
Reflexioun
Spigelung
Reflexioun