Spillkonsolen
Spillkonsole
Spielkonsole
console de jeu
consola de jogos
hoffentlech bréngt de Kleeschen eis eng nei Spillkonsol ! 1
Konsol