Spillschoulen
Spillschoule
1
Kindergarten Bildungseinrichtung
(école) maternelle institution
nursery school institution
jardim-escola estabelecimento
eist Klengt kann nach kee Franséisch, et ass eréischt an der Spillschoul
2
Kindergarten Gebäude
(école) maternelle bâtiment
nursery school building
jardim-escola edifício
hannert eiser Spillschoul ass eng ganz flott Spillplaz