Spinetten
Spinette
Spinetter
Spinett
épinette instrument de musique
espineta
fir de Barockconcert huet d' Museksschoul 1 missen e Spinett loune goen