Sportsclubben
Sportsclubbe
Sportsclibb
Sportverein
club sportif
sports club
clube desportivo
als Member vun engem Sportsclub kritt een an eisem Geschäft Prozenter
Sportsveräin
Sportsclub
Sportsveräin