Sprangseeler
Springseil
corde (à sauter)
skipping rope
corda (de saltar)
de Boxer trainéiert vill mam Sprangseel