kee Singulier
Sprachkenntnisse
connaissances en langue(s)
conhecimentos da(s) língua(s)
mat denge Sproochekenntnisser stinn der fir däin zukünftegt Beruffsliewe vill Dieren op