sprachlich
linguistique langagier linguistiquement
language linguistic linguistically
linguístico relativo à língua linguisticamente
an Europa gëtt et vill sproochlech Barriären
d' Nohëllefsstonne 1 sollen dem Schüler hëllefen, seng sproochlech Schwieregkeeten am Franséischen ze iwwerwannen
den Aufsatz ass inhaltlech interessant, mee sproochlech happert et nach