Stied
Stadt Ort
ville agglomération
city town place
cidade aglomeração
géint fënnef Auer nomëttes ass ëmmer décken Trafick an der Stad
ech gi gär mëttelalterlech Stied kucken
ech wunne léiwer an der Stad ewéi um Land
fir d' Freedefeier 1 war déi ganz Stad op de Been fir d' Freedefeier 1 waren all d' Leit 1 aus der Stad op de Been