Stäerzelen
Stäerzele
meeschtens Pluriel
Gastronomie
Buchweizenknödel
quenelle de farine de sarrasin
bolinha de farinha de trigo-sarraceno
bei der Bomi gouf et mëttwochs ëmmer Stäerzele mat Gréiwen