Stief
Stab Stock
bâton houlette crosse (d'évêque)
crook staff crozier
bastão cajado báculo
um Hiert sengem Staf ass eng kleng Schell
no der Mass huet e Massendénger dem Bëschof säi Staf bruecht