Stäiler
1
Pfeiler
pilier colonne de support
pillar column support
pilar coluna de suporte
et ass e Schëff an e Stäil vun der Bréck gerannt
an der Oper hunn ech näischt gesinn, ech souz hanner engem Stäil
Pilier
2
Mast Pfosten
poteau
pole pylon mast for equipment
poste
déi al Stäiler vun den Telefonsleitunge verschampeléieren d' Landschaft 1
Mast
Potto
1
Stäil
Pilier
2
Stäil
Mast
Potto