Stalldieren
Stalldiere
Stalltür
porte d'étable
stable door
porta de estábulo
d' Kéi 1 sinn erausgelaf, well d' Stalldier 1 net zou war