Stämm
1
Stamm eines Baums
tronc (d'arbre)
(tree) trunk
tronco (de árvore)
hei huet eng verléift Koppel hir Initialen an de Stamm gerëtzt
déi schwéier Stämm gi mam Kran op de Camion gelueden
Bamstamm
2
Stamm Volk
tribu ethnie
tribe ethnic group
tribo etnia
an deem Land gëtt et vill Stämm , 1 déi sech kulturell a sproochlech ënnerscheeden
3
Stamm eines Worts
racine d'un mot
stem root grammatical
raiz de uma palavra
bei verschiddene Verben ännert de Vokal am Stamm
1
Stamm
Bamstamm