Standbeen
Standbee
(wirtschaftliches) Standbein
pilier économique
pillar (economic) mainstay
pilar económico
d' Handwierk 1 ass e wichtegt Standbeen vun eiser Ekonomie