standhaft
ferme déterminé fermement
firm determined firmly
firme determinado firmemente
obwuel et mer schwéierfält, bleiwen ech beim Dessert standhaft an ech iesse keen!
meng Mamm ass net méi gutt zu Fouss, mee se weigert sech standhaft , 1 e Bengel ze huelen