Stären
Stäre
1
Stern Gestirn
étoile astre
star heavenly body
estrela astro
et ass eng kloer Nuecht, d' Stäre 1 fénkelen um Himmel
EGS dat lescht Joer stoung ënner kengem gudde Stär dat lescht Joer ass net gutt verlaf
EGS ech hu mech (esou) getuckt, datt ech d' Stäre 1 gesinn hunn ech hu mech ganz uerg getuckt
2
Stern Symbol, Gegenstand
étoile motif, objet en forme d'étoile
star symbol, object
estrela figura, objeto em forma de estrela
als Dekoratioun fir Chrëschtdag hunn d' Kanner 1 gëlle Stäre gebastelt
3
Stern Gütezeichen
étoile symbole d'évaluation
star mark of quality
estrela sinal classificativo
mir hunn eis fir d' Vakanz 1 en Hotel mat véier Stäre geleescht