Staren
Stare
1
grénge Star
grüner Star Glaukom
glaucome
glaucoma
glaucoma
wann e grénge Star net behandelt gëtt, da kann de Patient blann ginn
Glaukom
2
groe Star
grauer Star Katarakt
cataracte maladie
(eye) cataract
catarata doença
de groe Star ass eng Erkrankung vun den Aen, bei där d' Lëns 1 dréif gëtt
Katarakt
1
grénge Star
Glaukom
2
groe Star
Katarakt