Startlinnen
Startlinne
Startlinie
ligne de départ
starting line
linha de partida
d' Coureuren 1 hunn sech hanner der Startlinn opgestallt