Statussen
Statusse
1
1
Status gesellschaftliche Stellung
statut social
status social
estatuto social
mat sengen décken Autoe weist hie gär säi soziale Status
2
Status gegenwärtiger Zustand Stand der Dinge
situation actuelle
kuck emol an der App nom Status vun dengem bestallte Pak
kéint Dir mir wannechgelift soen, wat de Status vu mengem Dossier ass?
3
Status Familienstand
situation de famille
an de soziale Medien huet hatt beim Status uginn, datt et celibataire ass
4
Status Einstellung bei einer App
statut configuration d'une application
bei dëser App kanns de am Status uginn, mat wiem s de deng Fotoe wëlls deelen