Statussen
Statusse
Status gesellschaftliche Stellung
statut social
status social
estatuto social
mat sengen décken Autoe weist hie gär säi soziale Status