Statutenännerungen
Statutenännerunge
Satzungsänderung
modification des statuts
amendment of the statutes
modificação estatutária
d' Generalversammlung 1 huet d' Statutenännerung 1 guttgeheescht