Steebréch
Steinbruch
carrière site d'extraction
quarry
pedreira
d' Steng 1 fir déi nei Bréck kommen aus engem Steebroch aus der Géigend
Karriär
Steekaul
Steebroch
Karriär
Steekaul