Steemetzer
1
Steinmetz
tailleur de pierre
stonemason
canteiro artífice
an där Karriär hunn d' Steemetzer 1 en eegenen Atelier
2
Maurer
maçon
stonemason bricklayer
pedreiro
de Steemetzer huet de Giewel vun der aler Scheier verstäerkt