Stëfter
1
Stift kleiner Pflock
tige cheville fiche
dowel
cavilha pino
déi al Schief ginn dacks mat Stëfter zesummegehalen
2
Stift Filzstift
(crayon) feutre stylo-feutre
felt-tip (pen)
caneta de feltro
ech brauch nei Stëfter , 1 déi al sinn all verdréchent
eist Klengt moolt am léifste mat Stëfter
Feuter
Filzstëft
Tuschbic
Tuschfaarf
Tuschstëft
2
Stëft
Filzstëft
Feuter
Tuschbic
Tuschstëft
Tuschfaarf