hunn
gestëft
transitiv
stiften
offrir faire don de payer (pour)
to donate
oferecer doar
de fréieren Dirigent huet der Musek e Xylofon gestëft