Stëftzänn
Stiftzahn
dent sur pivot dent à pivot
(artificial) crown pivot tooth
coroa dentária sobre pivô
e Stëftzant ass eng künstlech Kroun, déi un der Zännwuerzel verankert gëtt