Steierjoren
Steierjore
Steuerjahr
année fiscale exercice fiscal
tax year
ano fiscal exercício fiscal
an dësem Steierjoer profitéieren ech nach vun engem Abattement