Stéifschwësteren
Stéifschwëstere
Stiefschwester
demi-sœur
stepsister
meia-irmã
meng Stéifschwëster ass dräi Joer méi jonk ewéi ech