Stéiplazen
Stéiplaze
Stehplatz
place debout
standing room
lugar de pé
am Tram gëtt et méi Stéiplazen ewéi Sëtzplazen
si fir den éischte Match vun der Saison nach Stéiplazen am Stadion ze kréien?